21 października 2018 Wybory samorządowe

Przemysław

Dulias

KANDYDAT NA PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

Praca samorządowa

W ciągu wielu lat pracy samorządowej złożyłem wiele interpelacji, interwencji obywatelskich oraz wniosków do budżetu miasta.

Złożone  przeze mnie wnioski do budżetu miasta na przestrzeni ostatnich lat,
wraz z oceną realizacji przez obecnego prezydenta miasta.

Modernizacja i zagospodarowanie przestrzenne istniejącego boiska szkolnego przy budynku MSP nr 7 w Knurowie w celu uzyskania wielofunkcyjnego boiska sportowego (Orlik lekkoatletyczny).
 

Doskonałym uzupełnieniem kompleksu boisk sportowych Orlik przy Alei Lipowej byłby Orlik lekkoatletyczny z profesjonalną bieżnią dla biegaczy, piaskownicą do skoku w dal i trójskoku itp.


ZREALIZOWANO

Zabezpieczenie środków finansowych na kompleksowy remont wraz z wybudowaniem ścieżki rowerowej i odnowieniem ławek oraz deptaku zlokalizowanego od ul. Sikorskiego prowadzącego do ul. Lotników.

Wniosek motywowany był fatalnym stanem kostki uniemożliwiającym poruszanie się ludzi starszych, rodzin z małymi dziećmi i wózkami.

 

ZREALIZOWANO

Zabezpieczenie środków finansowych na budowę nowego żłobka miejskiego w Knurowie oraz tworzenie nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach.

 

ZREALIZOWANO

Przeznaczenie środków finansowych na promocję czytelnictwa oraz zachęcenie do partycypacji w kulturze mieszkańców Knurowa.


ZREALIZOWANO

Przeznaczenie środków finansowych na częstszy niż obecnie wywóz odpadów wielkogabarytowych ze śmietników przy budynkach wielorodzinnych.
 

ZREALIZOWANO

Przeznaczenie środków finansowych na modernizację otwartej pływalni „Zacisze” by wreszcie mieszkańcy mogli odpoczywać na komfortowym obiekcie.

 

ZREALIZOWANO

Przeznaczenie środków finansowych na modernizację ul. Al. Lipowa (położenie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc postojowych dla korzystających z boisk sportowych)

 

ZREALIZOWANO CZĘŚCIOWO

(WYBUDOWANO MIEJSCA POSTOJOWE, BRAK NOWEJ NAWIERZCHNI)

Budowę mieszkań na wynajem TBS dla osób wkraczających w dorosłe życie oraz innych zainteresowanych, podnosząc warunki mieszkaniowe na terenie miasta
 

  • ZREALIZOWANO – MIESZKANIA UL. 1 MAJA, UL BATOREGO,
  • OCZEKUJE DO REALIZACJI - INWESTYCJA PRZY UL. DWORCOWEJ, W SĄSIEDZTWIE UL. POCZTOWEJ I ŻWIRKI I WIGURY

Kontynuację działań przebudowy systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ułanów oraz odbiornika wód tzw. „rów Witrel” w celu ochrony mieszkańców przed zalaniem budynków mieszkalnych oraz mienia podczas intensywnych opadów


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPRACOWANIU

Modernizację ul. Ułanów, ul. Sikorskiego, Alei Lipowej poprzez położenie nowej nawierzchni. Zaprzestanie cząstkowych napraw nawierzchni po każdej zimie, jako działania niegospodarnego i niecelowego. Doprowadzenie do kompleksowej wymiany nawierzchni.

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPRACOWANIU

Zamontowanie sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym przejściu dla pieszych na ul. Szpitalnej na wysokości budynku mieszkalnego przy ul. Ułanów 15 lub zaprojektowanie innych skutecznych zabezpieczeń dla pieszych, gdzie wielokrotnie dochodziło do niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców zdarzeń.

 

W TRAKCIE REALIZACJI

Przeznaczenie większych środków finansowych na naprawy dróg miejskich po okresie jesienno-zimowym, w celu skuteczniejszej niż dotychczas naprawy.

 

W TRAKCIE REALIZACJI

Przeznaczenie więcej środków finansowych na zwiększenie dostępności miejsc w żłobku i przedszkolach miejskich.

 

W TRAKCIE REALIZACJI

Organizację większej ilości przejazdów autobusów przez ulicę Ułanów umożliwiając mieszkańcom komfortowe i szybsze korzystanie z komunikacji publicznej.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

Budowę drugiego żłobka publicznego w rejonie Starego Knurowa.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

 

Budowę nowoczesnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi - wodnego placu zabaw. Jako przykład podobne inwestycje w Tychach i Będzinie.


W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

Organizację w naszym mieście imprezy kulturalnej KWIK (Knurowskiej Wiosennej Inicjatywy Kulturalnej) o zasięgu ogólnopolskim. Zmiana tym samym wizerunku miasta jako nie tylko górniczego, ale też jako miasta aktywnego, otwartego i twórczego.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

Promocję i aktywne poszukiwanie inwestora dla SSE w Knurowie. Knurów potrzebuje nowych miejsc pracy i impulsu rozwojowego, którym mógłby być zagospodarowanie SSE.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

Zamontowanie toalety na placu zabaw Nivea.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

Doposażenie istniejącego placu zabaw Nivea o urządzenia przeznaczone dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dzieci z inną niepełnosprawnością ruchową.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

Doposażenie deptaku tzw. Alei platanowej w większą ilość ławek dla spacerujących mieszkańców.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

utworzenie w czterech miejscach w mieście (1. Osiedla Wojska Polskiego, 2. Osiedle Tysiąclecia, 3. Stary Knurów, 4. Szczygłowice, Krywałd.) tzw. ZIELONEJ ŚCIANY, czyli konstrukcji, porośniętej roślinami o wysokiej zdolności absorpcji zanieczyszczeń powietrza. Zielone ściany mogą powstawać również na istniejących już elementach infrastruktury miejskiej (np. mury, czy wiadukty). Zielone ściany poprawiają jakość powietrza, redukując poziom zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Jest to rozwiązanie ekologiczne i estetyczne poprawiające jakość życia i zdrowia w Knurowie.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

Wykonanie murali o różnej tematyce na budynkach miejskich jako charakterystycznej wizytówki miasta.

 

W DALSZYM CIĄGU REALIZACJI

wprowadzenie idei tzw. Inteligentnego Miasta poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i obsłudze mieszkańców.

 

W DALSZYM CIĄGU REALIZACJI

wybudowanie taniej strzelnicy rekreacyjno – sportowej, na której Knurowianie będą mogli kształtować umiejętności i zdobywać doświadczenie w obsłudze i sprawnym posługiwaniu się bronią. Wniosek złożony w związku z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Knurowa strzelectwem sportowym.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

wykonanie mini miasteczka ruchu drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci. Inwestycja pozwoli najmłodszym doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze, poznać zasady ruchu drogowego ze strony teoretycznej, ale również praktycznej.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

Zabezpieczenie środków finansowych na rozmieszczenie dodatkowych koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody przy chodnikach w mieście np. przy ul. Szpitalnej.

 

W DALSZYM CIĄGU DO REALIZACJI

zagospodarowanie terenu położnego przy ulicy Szpitalnej, pomiędzy ul. Niepodległości a ogródkami działkowymi potocznie nazwanego „Błoniami” i stworzeniu Parku Doświadczeń wzorując się na podobnym obiekcie funkcjonującym w Krakowie (Ogrodu Doświadczeń).

 

NIE ZREALIZOWANO

dobudowanie, krótkiego odcinka chodnika w rejonie parku Oczko Wodne” łączącego park z dojściem do sklepu DINO.

 

NIE ZREALIZOWANO

Przeznaczenie środków finansowych na przejęcie budynku rozdzielni ciepła przy ul. Witosa i zagospodarowanie go na cele kulturalne.

 

NIE ZREALIZOWANO

Przeznaczenie środków finansowych na zabezpieczenie mieszkańców bloków przy ul. Ułanów od nadmiernego hałasu przy kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 (zainstalowanie osłon przeciwdźwiękowych).

 

NIE ZREALIZOWANO

W ciągu wielu lat pracy samorządowej byłem inicjatorem wielu pomysłów i interpelacji, często ustosunkowywałem się do projektów prawa miejscowego uchwalanego przez Radę jednak jest ich tak wiele, że nie przedstawiłem ich wszystkich, a wybrałem te najistotniejsze. Zapraszam jednak do przeczytania protokółów z sesji Rady Miasta, w BIP gdzie znajdziecie Państwo wiele moich wypowiedzi i opinii.